Skip to main content

Imports and integrations

Customers often ask us about two services related to populating their sites with content. About the ability to import from other systems or components.

Klienci często pytają nas o dwie usługi związane z zapełnieniem ich stron treścią.

Pierwsza to import danych. Wyobraźmy sobie że firma X chce wykonać nową stronę z katalogiem produktów który chciałaby oprzeć o DJ-Catalog2. Na dotychczasowej stronie firma X ma opisy 2000 produktów w 30 kategoriach a każdy z produktów prezentowany jest na 5 zdjęciach. Myśl o ręcznym przeniesieniu takiej ilości treści skutecznie zniechęca do rozpoczęcia prac nad nową stroną. Zupełnie niesłusznie bo o ile tylko katalog produktów na obecnej stronie ma uporządkowaną strukturę, możemy wykonać jednorazowy import danych. Nasz programista zapoznaje się ze strukturą katalogu i przygotowuje skrypt który przenosi opisy i zdjęcia do odpowiednich tabel komponentu DJ-Catalog2.

Taka usługa ma uzasadnienie jeżeli konieczne jest przenoszenie dużych ilości danych. W przypadku 20-30 produktów, zwykle nie ma to ekonomicznego sensu.

Druga, bardziej skomplikowana, usługa to przygotowanie integracji z jakimś zewnętrznym serwisem. Integracja, podobnie jak import może służyć do uzupełnienia komponentu danymi udostępnianymi np. przez duże serwisy ogłoszeniowe albo narzędzia dla właścicieli autokomisów (AKoL.pl) czy agentów nieruchomości.

Zależnie od potrzeb klienta i możliwości technicznych serwisu czy programu z którym ma być integrowany komponent dane mogą być pobierane z zewnątrz i publikowane w komponencie lub odwrotnie, wprowadzane w komponencie i eksportowane do zewnętrznego serwisu.

Przykładem jest integracja DJ-Classifieds z programem AKoL.pl w którym właściciele autokomisów umieszczają ogłoszenia, publikowane potem automatycznie na różnych portalach ogłoszeniowych. Przygotowaliśmy dla klienta narzędzie które automatycznie importuje ogłoszenia z plików .xml umieszczanych na serwerze klienta przez AKol.pl.

Podobną integrację wykonywaliśmy dla agencji nieruchomości która zamieszcza swoją ofertę na kilku znaczących portalach ogłoszeniowych. Używa do tego programu który przygotowuje dane w wymaganym przez każdy z serwisów formacie. Ponieważ klient dodatkowo chciał publikować oferty na swojej stronie, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania, przygotowaliśmy narzędzie które automatycznie, co zadany czas importuje do komponentu katalogu dane z pliku .xml przygotowanego w formacie wymaganym przez serwis OtoDom. Rozwiązanie jest całkowicie bezobsługowe, klient bez konieczności ręcznego wprowadzania danych na stronę, wie że zawsze ma na niej aktualną ofertę.

Kolejny przykład integracji z zewnętrznymi serwisami to nie uzupełnianie danych ale poszerzenie funkcjonalności strony. Takie rozwiązania pozwalają np. na dodanie do komponentu DJ-Classifieds powiadomień SMS dla użytkowników lub administratora albo weryfikacji numer telefonu podawany w profilu ogłoszeniodawcy w DJ-Classifieds.

DJ-Classifieds to doskonałe narzędzie do wyświetlania ogłoszeń a DJ-Catalog świetnie sprawdza się do prezentacji wszelkiego typu produktów czy ofert.
W obu można publikować tysiące ogłoszeń czy produktów ale problemem bywa ręczne wprowadzanie dużych ilości danych.